НАСМЕТКА
Оферта: ДНК тестове за предразположеност към ендрометриоза в лаборатория Геника

ДНК тестове за предразположеност към ендрометриоза в лаборатория Геника

Грабни Ваучер за 209.90лв.

Цена: 209.90лв.
Стара цена: 250.00лв.

Ендометриозата представлява хронично, възпалително, естроген зависимо заболяване, което засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст. По литературни данни отношение към етиологията на ендометриозата имат генетични фактори, определящи предразположение, и фактори на околната среда.

Генът CYP19 кодира ензима ароматаза, който е ключов ензим в биосинтезата на естроген. Полиморфни варианти в този ген се асоциират с повишен риск от ендометриоза и намират прогностично приложение в клиничната практика.

1.Полиморфен повтор (TTTA)n в CYP19 гена

Брой повтори (TTTA) 

РИСК

 7 - 9

 ниско рискови

 10 - 13

 високо рискови

2. c.240A/G
- A – ниско рисков алел
- G – рисков алел  за ендометриоза

  • CYP17 кодира ензима цитохром P450C17α, който играе ключова роля в биозинтеза на андроген. Полиморфен вариант в този ген, който се асоциира с риск към ендометриоза е -34С/Т.

ГЕНОТИП

          РИСК

 А1/А1 (C/C)

      нисък риск

  А1/А2 (C/T) 

      висок риск

  A2/A2 (T/T)

      много висок риск 

Ензим от втора фаза на детоксикация - глутатион S-трансфераза (GST), който участва в обезвреждането на активираните свободни радикали в организма също се асоциира с предразположение към ендометриоза.

Глутатион S-трансфераза (М1/Т1):
В 50% от Европейската популация се среща делеция да гена GSTM1 и 10-20% на гена GSTT1. Едновременната делеция на двата гена води до липса на белтък (нулев алел). Наличието на поне едно функционално копие е достатъчно за нормален процес на детоксикация.
-едно функионално копие – нисък риск
-нулев алел – висок риск за ендометриоза

  • endothelial growth factor A (VEGF-A). Полиморфният вариант, асоцииращ се с риск към заболяването е +936Т/С. По литературни данни рискът от ендометриоза при наличие на алел Т в хомозиготно или хетерозиготно състояние е 95%.
    - С – ниско рисков алел
    - Т – рисков алел за ендометриоза   

Материал за изследване: 6ml венозна кръв 
Продължителност на анализа: 10 работни дни

ВАЖНО!

Може да се възползвате от актуалната промоция само чрез закупуване на ваучер от Deals.bg. Неизползван в срок ваучер се счита за невалиден и сумата по него не се възстановява!

Търсене